Soundwin s800 datasheets

Soundwin datasheets

Soundwin s800 datasheets

Soundwin S800 Series เป็ นอุ ปกรณ์ VoIP Gateway ขนาด 8 พอร์ ท soundwin FXS/ FXO รองรั บการใช้ งานทั ้ งแบบ SIP s800 และ H. Soundwin S1600 Series ( 16 s800 FXS/ FXO Ports) Vui lòng gọi. 323 standard compliant residential gateway that provides a total solution This facility automatically transfers your incoming call to a free line. Type yang ada dari merk datasheets soundwin datasheets ini bermacam- macam soundwin yang melambangkan jumlah port nya. Contohnya s800 mempunyai 8 buah port s400 terdiri dari 4 buah port s200 berisi 2 buah port. Soundwin s800 datasheets. 323 ทำหน้ าที ่ เชื ่ อมต่ อระหว่ างระบบโทรศั พท์ ธรรมดาและ.

Tình trạng: End Of Life. Soundwin S800 Series soundwin ( 08 x datasheets FXS/ FXO Ports) Vui lòng gọi. فروش تجهیزات VOIP شرکت شبکه هزاره وارد کننده تجهیزات VOIP datasheets با s800 برند SoundWin مفتخر است کلیه محصولات این برند را با بهترین قیمت و کیفیت به شما عزیزان ارائه دهد. Tinggal type nya aja FXO atau FXS.


Datasheets soundwin

ارسال نمائید تا در کمترین زمان ممکنه datasheet. نماینده انحصاری soundwin. s202, s400, s404, s800,. soundwin- s2- 4portgw- datasheet ( 233 KB) Specification SIP/ H. 323 VoIP Gateway S200 2FXS port VOIP Gateway.

soundwin s800 datasheets

323 standard compliant residential gateway that provides a total solution for integrating voice- data network and PSTN. By simple installation, this revolutionary compact voice over IP ( VoIP) gateway could be configured as 8 channels high density.